۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

سایت های مفیدخیلی عالی هستن حتما ببینید؟

* این سایت به بررسی مهندسی صنایع و مقالات دروس آن می پردازد.

* کتابهای الکترونیکی رایگان فارسی
http://www.persianbooks.blogspot.com

*سایت فارسی مایکروسافت
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=fa

* فرصتهای شغلی مهندسی صنایع و مدیریت ایران

http://www.betsaonline.com/job/job.html

* دوره های آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران

http://www.betsaonline.com/IndustrialInstitute/AnjomanSanaye.html

* شرح خدمات سایت مهندسی صنایع و مدیریت بتسا

http://www.betsaonline.com/betsa/khadamat.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر