۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

سیر تکامل کنترل کیفیت

سیر تکامل کنترل کیفیت

- بازرسی : در بازرسی محصولات تولید شده از نظر کیفی بررسی شده و کالاهای معیوب جداسازی شده و کالاهای غیر معیوب برای فروش ارسال می شوند .
- کنترل کیفیت : بازرسی از تولید کالاهای نامرغوب جلوگیری نمی کرد و به همین دلیل بخش های کنترل کیفیت در کارخانجات ایجاد گردید که وظیفه آن نظارت و کنترل کیفیت کالای تولیدی در حین تولید ( در مراحل اولیه و میانی و نهایی ) بود . در اصل کنترل کیفیت به فرآیند تولیدی که محصول را می ساخت توجه داشت و سعی می شود که امکانات تولید به نحوی تنظیم شود که تقریبا همیشه محصول خوب تولید شود .
- کنترل کیفیت آماری : به مرور زمان که حجم بسیار زیاد شد از تکنیک های آماری در کنترل کیفیت نیز استفاده شد . جداول نمونه گیری و همچنین نمودارهای کنترل آماری از جمله این تکنیک ها هستند .
- تضمین کیفیت : با وجود ایجاد سیستم کنترل کیفیت , سطح کیفیت بدست آمده یکسان نبوده و قابل اعتماد نبود . دلیل این امر هم این بود که سیستم خاصی که بتواند تضمین بدهد همواره به یک شکل رفتار می شود و کلیه نیازمندی ها نیز دیده شده اند وجود نداشت و از این رو سیستم تضمین کیفیت در کارخانجات ایجاد شد تا بتواند به مشتریان تضمین دهد که همواره به یک شکل با پدیده کیفیت برخورد می شود و خواهد شد و ضمنان کلیه نیازهای وی دیده خواهد شد .
- مدیریت کیفیت فراگیر : یک روش مدیریت کاری سزامان که اساس محور بودن کیفیت و مشارکت همه اعضای سازمان و جامعه می باشد . مدیریت کیفیت جامع ,فلسفه ای مدیریتی است که با استفاده از روشهای بهبود مستمر سعی در استفاده بهینه از فرصت های موجود در منافع در دسترس برای افزایش کیفیت با محور قرار دادن رضایت مشتری دارد .

منابع :
- غلامرضا توکلی -کارآئی و اثربخشی کیفیت ؛ پیشران تعالی سازمانی - 1386
1. broh robert a. ; managing quality for higher profits ; mc graw-hill ; 1982.
2. crosby philip b. ; quality is free ; new american library ; 1979.
3. dale barrie g. ; managing quality ; blackwell publisher ltd ; 1999.
4. dale barrie & heather bunney ; total quality managament blueprint ; blackwell business ; 1999.
5. edwards corwin d. ; "the meaning of quality" ; quality progress ;october 1968.
6. feigenbaum a.v. total quality control ; mc graw-hill ; 1961.
7. garvin david a. ; managing quality ; harvard business school ; 1988.
8. gilmore harold l. ;"product conformance cost" ; quality progress ; june 1974.
9. juran j.m ; quality control handbook ; third edition ; mc graw-hill ; 1974 .
10. kuehn alfred a . & ralph l . day ; " strategy of product quality " ; harvard business review ; november - december 1962 .
11. latzko william j.& david m.saunders ; four days with dr.deming ; addision - wesley publishing company ;1995 .
12. leffler keith b. ; "american economic review "; december 1982 .
13. omachonu vincent k. & joel e. ross ; principles of total quality ; kogan page ; 1995.
14. shiba shoji & alan graham & david walden ; a new american tqm ; productivity press ; 1993.
15. tuchman barbara w. ; "the decline of quality ";new york times magazine ; november 1980.
16. wilkinson adrian & tom redman & ed snape and mick marchington ; managing with total quality management ; macmillan business ; 1998.
17. zairi mohamed ; measuring performance for results ; champan & hall ; 1994

منبع:http://www.materials-quality.com/main/fa/page,14

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر