۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

10 كاخ باشكوه در آسيا

قاره كهن و پهناور آسيا در طول تاريخ شاهد تمدن هاي بزرگ و سلسله هاي پادشاهي بسياري بوده است. در هر گوشه از اين قاره پهناور مي توان شاهد كاخ هاي باشكوهي بود كه از اغلب آنها ويرانه اي بيش باقي نمانده است. اما هنوز كاخ هاي باشكوهي در كشورهاي مختلف آسيا وجود دارند كه از گزند روزگار محفوظ مانده اند. نگاهي كوتاه و تصويري به 10 كاخ باشكوه در آسيا ...

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصوير كاخ شناور جال محل در نزديكي شهر جايپور در ايالت راجستان هند كه مهاراجه هاي سابق جايپور اين كاخ تابستاني را در ميان درياچه مان ساگار بنا كرده بودند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصوير يكي از دروازه هاي شهرممنوع (كاخ امپراتوران چين) در شهر پكن. اين كاخ كه در قرن پانزدهم ميلادي احداث شد، وسيع ترين كاخ جهان است كه 9999 اتاق و سالن آن در محوطه اي به وسعت 720 هزار متر مربع پراكنده هستند. اين كاخ براي مدت 5 قرن اقامتگاه رسمي امپراتوران چين بود.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ پوتالا، نماد تبت در قرن هفدهم ميلادي توسط دالايي لاما پنجم در شهر لهاسا احداث شد. كاخ پوتالا نشانه گنجينه غني فرهنگي و معنوي مردم تبت است كه تحت تسلط چيني ها به سر مي برند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ سلطنتي تايلند با 218 هزار متر مساحت در اواخرقرن هجدهم در شهر بانكوك احداث شد. با اينكه خانواده سلطنتي تايلند ديگر در اين كاخ اقامت ندارند اما معبد وات پهرا كائهو و بوداي مرواريد از باشكوه ترين بناهاي اين كاخ هستند كه بازديدكنندگان زيادي دارند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ عالي قاپو در اوايل قرن هفدهم به دستور شاه عباس پادشاه صفوي در شهر اصفهان، پايتخت آن دوره ايران ساخته شد و شاه از اين كاخ براي مراسم رسمي استفاده مي كرد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصوير كاخ سلطنتي كامبوج در اواسط قرن هجدهم ميلادي در پنوم پن ساخته شد. ساختمان اصلي كاخ به روي عموم بسته است اما بسياري از معابد كوچك و باغ هاي آن را مردم مي توانند تماشا كنند.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ سلطنتي ماندلاي در اواسط قرن هجدهم ميلادي توسط ميندون پادشاه برمه ساخته شد. در جنگ جهاني دوم ژاپني ها اين كاخ را بمباران كردند، اما با خاتمه جنگ بار ديگر كاخ ماندالاي براساس نقشه هاي اوليه آن بازسازي شد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ سلطنتي كيونگبوك در قرن پانزدهم ميلادي و در دوره سلسله پادشاهان "يي" با الگوبرداري از كاخ امپراتوران چين در شهر سئول ساخته شد. اين كاخ نيز مانند ساير بناهاي تاريخي شهر سئول در قرن بيستم بازسازي شد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

كاخ تاج محل در واقع يك آرامگاه است. اين كاخ نمونه بارزي از كاخ هاي هزار و يك شب بوده و نماد هند محسوب مي شود. بناي تاج محل به دستور شاه جهان امپراتور سلسله مغول هندوستان به ياد همسرش ممتاز محل در شهر آگرا احداث شد.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

تصوير كاخ سلطنتي امپراتوران سلسله نگوين ويتنام در شهر باستاني هوئه.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر