۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

فصلي نوين در توسعه منابع انساني

فصلي نوين در توسعه منابع انساني

سازمان‌ ها در دنياي امروز از مهم‌ترين و اثرگذارترين بنيان هاي اجتماع بشر قلمداد مي‌شوند. اهميت، نقش و قدرت آنها به‌گونه‌اي است كه تمام خدمات، محصولات، سبك زندگي و حتي فرهنگ و باورهاي افراد جامعه را متاثر مي‌سازند. در اين ميان مهم‌‌ترين چالش سازمان‌هاي امروزي، بقا و كسب نتايج پايدار است. سرعت روزافزون تحولات، پيچيده‌ترشدن فضاي كسب و كار، انتظارات فزاينده مشتريان (دريافت كنندگان خدمات)، فناوري‌هاي نوين و ده‌ها عامل ديگر سبب شده است تا سازمان ها و بنگاه هاي كسب و كار براي حفظ بقا و موجوديت خود به دنبال كسب مزيت رقابتي باشند. در ميان منابع مادي و معنوي از ديرباز تا كنون نيروي كار به عنوان منبع اصلي توليد محسوب مي‌شده است.
اما نيروي انساني در دنياي امروز اهميتي روزافزون يافته و به عنوان كليدي‌ترين عامل ارزش‌افزايي كه بهره‌وري ساير منابع و عوامل توليد در گرو عملكرد آن است، تلقي مي‌شود. لذا سازمان‌هاي برتر در دنياي امروز داراي استراتژي، برنامه و حوزه تخصصي در عالي‌ترين سطح سازماني هستند.
سرمايه انساني چيست؟
مفهوم «سرمايه انساني» كه اين روزها در ادبيات علوم مديريتي و كسب و كار به كار مي‌رود، به خوبي گوياي اهميت منابع انساني در دنياي كسب و كار است. اين اهميت سبب شده است تا در دهه‌هاي اخير سيستم‌ها و روش‌ها، نظام‌ها و تحقيقات گسترده‌اي در حوزه مديريت و توسعه منابع انساني صورت گيرد. از جمله تلاش‌هاي مهم و ارزنده كه مي‌تواند در ترغيب و اشتياق سازمان‌ها و توجه به نيروي انساني و به‌كارگيري نظام‌هاي نوين منابع انساني موثر واقع شود، جوايز منابع انساني است كه در سال‌هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته مرسوم شده است.
تجربه موفق اجراي جايزه ملي بهره‌وري و تعالي سازماني در ايران سبب شده است تا شركت‌هاي زيادي با شور و اشتياق وصف‌ناپذير و با رويكرد توجه به كيفيت، بهبود و تعالي سازماني با هدف كسب رضايت كليه ذي‌نفعان به طور سالانه در اين رويداد شركت كرده، مورد ارزيابي قرار گرفته و با نقاط قوت و قابل بهبود خود آشنا شده و حركت در مسير تعالي را آغاز كنند.
اين مباني علمي و تجربي موجب شده است تا سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با درك اهميت موضوع مورد نظر, پروژه «طراحي جايزه ملي تعالي منابع انساني» را در برنامه‌هاي خود قرار دهد. انجمن مديريت منابع انساني ايران (مجري پروژه) با همكاري استادان در دانشگاه ها، محققان و صاحبنظران پس از سه سال تحقيق و پژوهش و با بررسي عميق سيستم‌ها، مدل‌ها و جوايز منابع انساني در سراسر جهان، نسبت به تدوين ارزش‌هاي محوري طراحي مدل، منطق و شيوه ارزيابي و امتيازدهي، الزامات دريافت جايزه، فرايند اعطاي جايزه، تهيه ساختار و مقدمات برگزاري اقدام كرده است.
ارزش‌هاي محوري تعالي منابع انساني كه برپايه مجموعه‌اي از ارزش‌هاي بنيادي به عنوان اصول تعالي منابع انساني بنا شده عبارتند از:
· رهبري استراتژيك
· مشاركت, ارتباطات و انگيزش
· يادگيري, توسعه و بهبود مستمر
· مسئوليت اجتماعي و اخلاق كاري
· تمركز بر نتايج و ارزش آفريني
مدل تعالي منابع انساني نيز از دو بخش توانمندسازها و نتايج تشكيل شده است. در اين مدل رهبري منابع انساني، استراتژي منابع انساني و مديريت جبران خدمات، روابط كار و بهداشت و ايمني مجموعاً 500 امتياز و نتايج منابع انساني و نتايج عملكرد سازماني 500 امتياز از مجموع 1000 امتياز است.
روش ارزيابي و امتيازدهي مدل تعالي منابع انساني، براساس منطق "رادار" است كه شامل نتايج رويكردها، استقرار و ارزيابي و بازنگري است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر