۱۳۸۸ آبان ۲, شنبه

ارتباط واحدهای منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی سازمان

در سال ۱۹۹۸ مؤسسه نظرسنجی موری از جمع وسیعی از مردم اروپا پرسید:

"وقتی در حال تصمیم گیری برای خرید محصولی از یک شرکت هستید چقدر برایتان مهم است که آن شرکت مسئولیت های اجتماعی خود را بشناسد و رعایت کند؟"

این مؤسسه همین پرسش را به مدت سه سال تکرار کرد و نتیجه نشان داد افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس تر شده است:

سال

خيلي مهم

تاحدودي مهم

كم اهميت

بي اهميت

1998

28%

49%

14%

6%

1999

41%

41%

11%

5%

2000

41%

44%

11%

3%

2001

46%

43%

8%

2%

از نظرسنجی مشابه در ایران اطلاعی ندارم ولی می توان بطور شهودی همین تغییر در افکار عمومی را در ایران هم تخمین زد.

اما این موضوع چه ارتباطی با مدیریت سرمایه های انسانی سازمان دارد؟

ارتباط «مسئوليت اجتماعي» با «مديريت منابع انساني» از آنجاست كه مي تواند موجب اشتهار و خوشنامي سازمان شود. خوشنامي سازمان و محصولات آن سبب مي شود فرآيندهاي منابع انساني ازجمله جذب، نگهداري و انگيزش با سهولت بيشتري اجرا شود. به عنوان مثال، خوشنامي شركت در استخدام افراد شايسته و توانمند بسيار مؤثر است. از اينروست كه امروزه واحدهاي منابع انساني را «معمار اخلاقيات و ارزش هاي سازماني» مي خوانند.

يكي از راهكارهاي عملي برقراري رابطه ميان «مسئوليت اجتماعي» با «مديريت منابع انساني»، اين است كه ازطريق ترويج ارزش ها و تبيين مسئوليت اجتماعي، پيوسته به مديران و كاركنان اطلاع رساني شود و درسراسر سازمان از منشور اخلاقي، ارزش ها و مسئوليت اجتماعي پاسداري شود. همچنين ترويج رفتار اخلاقي با كاركنان در نمودهاي برون سازماني باعث ايجاد تصويري مناسب از شركت مي شود.

نظرخواهی:

از شما دعوت می کنم چند سازمانی را که فکر می کنید پایبندی بیشتری به مسئولیت های اجتماعی دارند نام ببرید...


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر