۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

معرفی کتاب


کتاب توانمندسازی منابع انسانی در هشت فصل تهیه شده است. در فصل اول خوانندگان با کلیات توانمندسازی منابع انسانی آشنا می گردند و در فصول دوم تا هفتم تئوری ها و نظریات کاربردی معیارهای توانمندسازی گردآوری شده اند و در فصل آخر کارشناسان، مدیران و دانش پژوهان با مدل جایزه منابع انسانی ایران آشنا می گردند.
فهرست مطالب کتاب
function getQueryVariable(variable) {
var query = window.location.search.substring(1);
var vars = query.split("&");
for (var i=0;iهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر