۱۳۸۷ اسفند ۲۳, جمعه

دانلود اسلاید های اموزشی مهندسی کامپیوتر

1) آشنایی با کامپیوتر / هدایتی،آذری، شیرکوند / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرد

2) آمار و احتمال مهندسی / دکتر نصیری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

3) اصول کامپیوتر / تنها / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

4) اصول کامپیوتر2 / فرزانفر / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

5) اصول کامپیوتر 2 / یوسف خانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

6) اصول طراحی پایگاه داده ها / دکتر فراهی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

7) اصول طراحی کامپایلر / نورانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

8) اصول مهندسی اینترنت / دکتر کریم زادگان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

9) برنامه سازی پیشرفته / دکتر سعید آیت / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

10) برنامه نویسی پیشرفته / ناصر آیت / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

11) برنامه نویسی پیشرفته / دکتر فراهی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

12) برنامه نویسی پیشرفته / نیک مهر / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

13) برنامه سازی ساخت یافته پاسکال / نیک مهر / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

14) ذخیره و بازیابی اطلاعات / پور امینی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

15) ذخیره و بازیابی اطلاعات (ساختار فایلها) / دکتر فراهی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

16) ریزپردازنده / عسکرزاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

17) زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم ( اصول اساسی زبان اسمبلی) نیک مهر / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

18) زبانهای ماشین و برنامه سازی سیستم / عسکر زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

19) ساختمان داده و الگوریتم / آیت / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

20) ساختمان داده و الگوریتم / نورانی/ دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

21) سیستم‌های عامل / آیت / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

22) سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS / یوسف خانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

23) سیستم‌های اطلاعات و مدیریت MIS / عسکر زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

24) شبکه‌های کامپیوتری / پور محقق / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

25) شبکه‌های کامپیوتری / دکتر کریم زادگان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

26) شیوه ارائه مطالب / دکترفراهی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

27) طراحی الگوریتمها / پور امینی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

28) فیزیک پایه 1 (مکانیک) / جنوبی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

29) کاربرد فناوری جدید در آموزش / دکتر کریم زادگان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

30) مبانی فنآوری اطلاعات / دکتر کریم زادگان / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

31) مبانی کامپیوتر / تنها / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

32) مدارهای الکتریکی / عسگری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

33) مدارهای منطقی / پور محقق / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

34) مدارهای منطقی(سیستمهای دودویی) / عسگری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

35) مبانی و کاربرد کامپیوتر / هدایتی آذری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

36) معماری کامپیوتر / عسگری / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

37) معماری کامپیوتر / پور محقق / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

38) مهندسی نرم افزار 1 / پور امینی/ دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

39) مهندسی نرم افزار2 / دکتر فراهی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

40) نظریه زبانها و ماشینها / نورانی / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

41) هوش مصنوعی / پور محقق / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده

42) هوش مصنوعی / عسکر زاده / دانلود پاورپوینت - دانلود فایل فشرده
منبع:http://amozeshe-internet.blogfa.com/post-1392.aspx

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر