۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

MBA با گرایش استراتژی

استراتژی یکی از گرایشهای دوره های MBA است که در کشور ما خواهان بسیاری دارد. گرایش استراتژی که می توان آن را سیاست های بازرگانی نیز نامید در برخی دانشگاهها با عنوان مدیریت استراتژیک نیز ارائه می شود.
زمینه شغلی
کسانی که با مدرک MBA گرایش استراتژی فارغ التحصیل می شوند می توانند شغلهای مختلفی را بر عهده بگیرند. مانند: مدیر عامل، رئیس، مالک، رئیس هیات مدیره، رئیس دانشگاه، وزیر، کارآفرین و...
آموزشهای دوره تحصیل
در دوره تحصیل دانشجویان گرایش استراتژی ، چگونگی تدوین یک استراتژی را می آموزند ، با نحوه اجرای استراتژی ها آشنا می شوند و ضمن آشنایی با تجربیات برنامه های استراتژیک اجرا شده، می آموزند که چگونه با ارزیابی استراتژی های موجود، مناسبترین استراتژی را برای سازمان برگزینند.
دروس گرایش استراتژی
دروس تخصصی گرایش: تحلیل محیط ملی و جهانی( 3واحد)، مدیریت استراتژیک خدمات(3)، سمینار(3)، برنامه ریزی استراتژیک در عمل(3)، اجرای برنامه های استراتژیک(3)، مدیریت استراتژیک (3)، یک درس اختیاری(3).... جمع: 21 واحد
دروس جبرانی(برای کسانی که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده اند): ریاضیات مدیریت(3)، آمار و احتمال(3)، زبان تخصصی(3).... جمع: 9 واحد
دروس پایه: اقتصاد خرد(3)، اقتصاد کلان(3)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت(MIS)(3)، حسابداری برای مدیران(3)، روشهای کمی در تصمیم گیری(3)، حقوق تجارت(1)، ارتباطات(2).... جمع: 18 واحد
دروس اصلی (دانش پنج گانه مدیریت): برنامه ریزی استراتژیک(3)، سیستم بودجه بندی و کنترل(3)، سازماندهی(3)، مدیریت منابع انسانی(3)، رفتار سازمانی(3).... جمع: 15 واحد

توانایی ها
از یک فارغ التحصیل MBA با گرایش استراتژی انتظار می رود بتواند:
برای سازمان ماموریت تعریف کند.
عوامل خارجی که سازمان را تهدید می کنند یا برای سازمان فرصت هستند را شناسایی کند. این عوامل عبارتند از: بازار، وضعیت شرکتهای رقیب، قیمتها، دولتها، عرضه کنندگان مواد اولیه و...
نقاط ضعف و قوت داخل سازمان را بشناسد.
در جهت اجرای ماموریت سازمان اهداف بلند مدتی را تعیین کند.
برای رسیدن به این اهداف بلند مدت استراتژی هایی را تدوین یا انتخاب کند.
ضمن تخصیص منابع، استراتژیهای برگزیده شده را در قالب برنامه های کوتاه مدت اجرا کند.
در همه این مراحل با گرفتن بازخورد، به تصحیح، تغییر و یا تقویت اهداف، استراتژی ها و عملکردها اقدام نماید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر