۱۳۸۷ اسفند ۲۵, یکشنبه

آمار لحضه به لحضه جهان!


یکی از ابزار‌های اصلی و کلیدی مدیریت و به عبارت بهتر نهاده اصلی تصمیم‌گیری مدیران ،آمار و اطلاعات آماری می‌باشد. سایت اینترنتی که در ادامه لینک آن ارائه خواهد شد، توسط تیمی متشکل از جمعی پژوهشگر سازمان یافته و همچنین افراد داوطلب با هدف دسترسی آزاد همگان به اقلام اطلاعات مورد نیاز طراحی و ایجاد شده است. منابع اطلاعاتی آمار‌های ارائه شده در این سایت ادارات رسمی آمار و اطلاعات کشور‌های مختلف بوده است. این گروه زیر نظر فردی به نام سر توماسون به فعالیت می‌پردازند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر