۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

How to Write a College Recommendation Letterطرز نوشتن توصيه نامه

How to Write a College Recommendation Letter


طرز نوشتن توصيه نامه ي دانشگاهي


Introductionمقدمه


اگر استاد دانشگاه باشيد ، هر ترم با دانشجوياني مواجه مي شويد که از شما مي خواهند توصيه نامه هايي برايشان بنويسيد که براي ادامه ي تحصيل در مقطع بالاتر در گزينش آن ها موثر واقع گردد.


Instructions روش نوشتن


Step One گام اول


2 اادر اولين گام از دانشجو بخواهيد فهرست فعاليت هاي فوق برنامه ي خود را به خط خودش بنويسد و نيز ذکر کند که اين توصيه نامه را براي چه هدف و منظوري مي خواهد.بدين گونه شما ضمن آشنايي بيشتر با اين دانشجو امکان نوشتن توصيه نامه ي خوبي را خواهيد داشت.Step Two گام دوم


3در گام دوم فهم اين نکته مهم است که آيا فرم خاصي را بايد استفاده و يا تکميل نمائيد ، آيا نيازي به پر کردن پرسشنامه خواهد بود يا نه ، يا اين که بايد از روش خاصي استفاده نمائيد. برخي دانشگاه ها ترجيح مي دهند که شخصي يا استادي که توصيه نامه مي نويسد آن را مستقيم به همان دانشگاه ارسال نمايد در حالي که ساير دانشگاه ها بخواهند همراه با ساير مدارک برايشان ارسال شود.Step Threeگام سوم


4توصيه نامه را با ذکر نام و سمت خود ، نام دانشجو ، مدت زمان و مقداري که دانشجوي مذکور را مي شناسيد آغاز کنيد. سپس کلاس هايي را که دانشجو با شما داشته است ذکر نمائيد.Step Fourگام چهارم


5در گام چهارم ، دو يا سه ويژگي برجسته ي دانشجو را توصيف نموده و در مورد هر کدام مثال هايي بزنيد که دانشجو در آن ها خودش را قبلاً نشان داده است. در توصيف وي توان علمي ، هوش ، پشتکار ، بلوغ فکري ، نظم و انضباط پذيري ، مهارت هاي اجتماعي ، شرکت در فعاليت هاي فوق برنامه و در خدمت جامعه بودن را مد نظر قرار دهيد.Step Fiveگام پنجم


دانشجوي مذکور را با سایر دانشجویان در یک زمینه ی مشخص مقایسه نمائید. می توانید ادعا کنید که ایشان جزو بیست و پنج درصد دانشجویان تاپ کلاس هایتان بوده یا این که در خلال یک دوره ی پنج ساله ی تدریس بهترین دانشجواز بین یکصد دانشجو بوده است.


6Step Sixگام ششم


توصیه نامه را با ارزیابی کلی خود از دانشجو و نیز ذکر توانایی بالقوه وی برای نفوذ و تاثیر بر دانشگاه مربوطه به پایان برسانید. لحن و زبان بکار رفته باید قوی بوده ولی لاف و شائبه در آن وجود نداشته باشد.7Step Sevenگام هفتم


در این قسمت ، نحوه ی برقراری ارتباط یا تماس با شما چه از طریق تلفن یا مکاتبه برای سوال های احتمالی ذکر نمائید.8Step Eightگام هشتم


نسخه ای ازاین توصیه نامه را نزد خود داشته باشید زیرا ممکن است برای دانشگاه یا دانشگاه های دیگری هم دانشجو مجدداً ازشما بخواهد برایش توصیه نامه بنویسید.

منبعhttp://avand.parsiblog.com/-260207.htm:

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر