۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

ليست مشاغل مورد نياز (فدرال)جدید 2010

ليست مشاغل مورد نياز (فدرال)

 • 0631 :Restaurant and Food Service Manager

  • مدیران رستوران و سرویسهای مربوط به مواد غذا یی مانند مدیریت کافی‌ شاپ -تالار و رستوران ،مدیریت صنایع غذا و حتی بعضی‌ وقتها رشته‌ً‌های مربوط به تغذیه هم میتوانند اقدام کنند

  • این افراد باید تحصیلات حداقل دیپلم به بالا در زمینه مدیریت و یا هتلداری داشته باشند

 • 0811 : Primary Production Managers(Except Agriculture)

  • مدیران تولید اولیه( به استثنای کشاورزی)

  • این افراد باید تحصیلات حداقل لیسانس در زمینهٔ مهندسی‌ معدن ،شیلات ،پتروشیمی ،جنگلداری ،زمین شناسی‌ ویا سابقه کاری مدیریت تولید مواد عمده و اولیه را داشته باشند

 • 1122 : Professional Occupations in Business Services to Management

  • حرفه‌های تخصصی مربوط به مدیریت در خدمات بازرگانی

  • مدرک تحصیلی‌ در زمینهٔ تبلیغات ،بازرگانی ،صنعتی ،مدیریت اداری و تجاری و در بعضی‌ مواقع رشته‌های امار و حسابداری هم ممکن است در نظر گرفته شود

 • 1233 : Insurance Adjusters and Claims Examiners

  • تنظیم کننده‌های بیمه و ازمونگر‌های شکایات

  • مدرک تحصیلی‌ در زمینهٔ بیمه و یا چند سال سابقه کاری در زمینهٔ بیمه و شکایات مربوط به آن در نظر گرفته خواهد شد

 • 2121 : Biologists and Related Scientists

  • زیست شناسان و رشته‌های علمی مربوط

  • مدرک تحصیلی‌ در زمینهٔ بیولوژی و یا میکربیولوژی و یا رشته‌های مرتبط در نظر گرفته خواهد شد

 • 2151 : Architects

  • معماران

  • مدرک تحصیلی‌ در زمینهٔ معماری در نظر گرفته خواهد شد

 • 3111: Specialist Physicians

  • متخصصان پزشکی‌

  • مدرک تحصیلی‌ تخصصی پزشکی‌ در نظر گرفته خواهد شد

 • 3112 : General Practitioners and Family Physicians

  • پزشکان عمومی

  • مدرک تحصیلی‌ پزشکی‌ در نظر گرفته خواهد شد

 • 3113 :Dentists

  • دندانپزشکان

  • مدرک تحصیلی‌ دندانپزشکی‌ در نظر گرفته خواهد شد

 • 3131 : Pharmacists

  • داروسازان

  • مدرک تحصیلی‌ داروسازی در نظر گرفته خواهد شد

 • 3142 : Physiotherapist

  • فیزیو تراپ ها

  • مدرک تحصیلی‌ فیزیوتراپی در نظر گرفته خواهد شد

 • 3152 :Registered Nurses

  • پرستارها

  • مدرک تحصیلی‌ لیسانس در زمینه پرستاری در نظر گرفته خواهد شد

 • 3215: Medical Radiation Technologists

  • تکنسین‌های رادیو گرافی

  • مدرک تحصیلی‌ در زمینهٔ رادیو گرافی، پزشکی‌ هسته‌ای ،رادیو تراپی در نظر گرفته خواهد شد

 • 3222 :Dental Hygienists & Dental Therapists

  • بهداشت کار دهان و دندان

  • مدرک تحصیلی‌ مربوط به بهداشت دهان و دندان در نظر گرفته خواهد شد

 • 3233 : Licensed Practical Nurses

  • کمک پرستارها

  • تحصیلات مربوط به پرستاری در نظر گرفته خواهد شد

 • 4151: Psychologists

  • روانشناسان

  • مدرک تحصیلی مربوط به روانشناسی‌ در نظر گرفته خواهد شد

 • 4152: Social Workers

  • مدد کارهای اجتماعی

  • مدرک تحصیلی‌ مربوط به مدد کاری اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد

 • 6241 :Chefs

  • سر آشپز ها

  • مدرک مربوط به آشپزی و سابقه کار مربوط به سر آشپزی در نظر گرفته خواهد شد

 • 6242: Cooks

  • آشپز ها

  • مدرک مربوط به آشپزی و سابقه کار مربوط به آشپزی در نظر گرفته خواهد شد

 • 7215: Contractors and Supervisors ,Carpentry Trades

  • مقاطعه کار‌های مربوط به امور نجاری

  • مدرک مربوط در زمینهٔ نجاری و سابقه کار مربوط در نظر گرفته خواهد شد

 • 7216 : Contractors and Supervisors , Mechanic Trades

  • مقاطعه کار‌های مربوط به امور مکانیک

  • عنوان مقاطعه کاری و یا سوپر و ایزر در زمینه تعمیرات ماشین و یا هر وسیله مکانیکی در زمینه وسایل سرمایش و گرمایش و صنعتی بزرگ و کوچک و یا الکترونیک آسانسور. در این زمینهٔ با مدرک مهندسی‌ و یا بعضی‌ از مهندسی‌‌ها نیز می‌توان اقدام کرد

 • 7241: Electricians (Except Industrial & Power System )

  • برقکارها

  • در این زمینه هر گونه مدرک در زمینهٔ برق کار و سیم کشی‌ ساختمان و مدرک مهندسی‌ برق و قدرت نیز می‌توان اقدام کرد

 • 7242 : Industrial Electricians

  • برقکاران صنعتی

  • هر گونه مدرک در زمینهٔ برق کاری صنعتی و .... امکان اقدام وجود دارد

 • 7251 : Plumbers

  • لوله کش ها

  • هر گونه مدرک در زمینهٔ لوله کشی و یا چند سال سابقه کاری در این زمینه امکان اقدام وجود دارد

 • 7265: Welders & Related Machine Operators

  • جوشکار ها

  • جوشکاری و رشته‌های مرتبط و یا چند سال سابقه کار در این زمینهٔ امکان اقدام وجود دارد

 • 7312 : Heavy –Duty Equipment Mechanics

  • مکانیک وسایل نقلیه

  • مدرک مربوط به مکانیک وسایل نقلیه سنگین و رشته‌ً‌های مرتبط امکان اقدام وجود دارد

 • 7371: Crane Operators

  • مکانیک جرثقیل

  • مدرک مربوط به مکانیک جرثقیل و سابقه کاری مرتبط امکان اقدام وجود دارد

 • 7372 : Drillers & Blasters –Surface Mining ,Quarrying & Construction

  • حفاران

  • مدرک مربوط به حفاری و یا چند سال سابقه کار در این زمینه امکان اقدام وجود دارد

 • 8222 : Supervisors ,Oil and Gas Drilling and Services

  • ناظرین حفاری نفت و گاز

  • مدرک مربوط به حفاری نفت و گاز و یا سابقه کار در این زمینه وجود دارد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر