۱۳۸۹ شهریور ۲۱, یکشنبه

شرایط احداث جایگاه سوخت CNG

فراخوان عمومي مشاركت بخش خصوصي دراحداث جايگاه سوختگيري CNG

شرایط احداث جایگاه سوخت CNG

به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 و ابلاغ هيئت نمايندگان ويژه تبصره 13 ، شركت بهينه سازي مصرف سوخت موظف به واگذاري بهره برداري و احداث جايگاه هاي سوخت CNG به بخش خصوصي با تسهيلات ويژه (اعطاء كليه تجهيزات جايگاه به طور رايگان) شده است .
بدينوسيله از كليه متقاضيان داراي شرايط براي احداث جايگاه سوخت رساني CNG در شهرستانهاي تبريز، اصفهان، اسلامشهر، تهران،کرج،مشهد،اهواز، شيراز، قم، کرمان، کرمانشاه ، يزد و محورهاي منتهي به شهرهاي ياد شده دعوت مي شود فرم تكميل شده همراه با مدارك مورد نياز را به آدرس تهران صندوق پستي : 1477-19395 ارسال نمایید.
متقاضيان محترم جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توانند باتلفن 81911- 021 مركزاطلاع رساني شركت بهينه سازي مصرف سوخت تماس حاصل نمايند .

تعاريف 1- گاز طبيعي فشرده (CNG)
گاز طبيعي فشرده گازي است كه فشار آن 3000 پوند بر اينچ مربع است.

2- جايگاه سوختگيري گاز طبيعي فشرده (CNG)
جايگاههاي سوختگيري گاز طبيعي فشرده شامل دراير(خشك‌كن)، تجهيزات فشرده سازي گاز طبيعي (كمپرسور) ، دستگاههاي تزريق گاز به مخازن خودروها (Dispenser)، مخازن ذخيره و ادوات جانبي كنترلي مي باشد.

3- امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت احداث جايگاههاي گاز طبيعي فشرده (CNG)
-
زمين به مساحت حداقل 1200 مترمربع با بر 25 متر
-
تجهيزات و ادوات فشرده سازي و تزريق گاز شامل كمپرسورها ، مخازن ذخيره گازطبيعي فشرده ، دستگاه هاي تزريق گاز به خودروها و ادوات كنترلي
-
تاسيسات زيربنايي شامل برق سه فاز با توان متناسب با تجهيزات تخصصي، گاز، آب، تلفن و غيره نماي شماتيك تجهيزات ايستگاه

شرايط اوليه 1- مالكيت متقاضي نسبت به زمين به مساحت حداقل 1200 مترمربع با بر 25 متر با مشخصات زير:

  • بر خيابان يا معبر اصلي باشد.
  • امكان استفاده از خط لوله گاز 250 پوند با قابليت برداشت 1200 مترمكعب در ساعت وامكان نصب پست برق 300KW

2- اخذ مجوزهاي لازم از دستگاههاي ذيربط جهت كاربري زمين به عنوان جايگاه سوختگيري گاز طبيعي
3-
تامين انشعابات و تاسيسات زيربنايي بر اساس مشخصات اعلام شده توسط شركت
4-
اجراي ساختمانها و ابنيه مورد نياز جايگاه بر اساس نقشه‌هاي استاندارد، طرحها و برنامه زمانبندي شركت طبق استاندارد تاييد شده توسط شركت
5-
بهره‌برداري، نگهداري و انجام تعميرات براساس استانداردهاي مرتبط توسط اشخاص حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت
6-
فروش گاز طبيعي فشرده بر اساس قيمت هاي مصوب دولت
7-
استفاده از افراد حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت در امر بهره برداري مورد تاييد شركت
8-
تامين هزينه هاي بهره برداري از محل فروش گاز
9-
رعايت حريم به شعاع1500 متري (داخل شهري) و 15 كيلومتري (بين جاده‌اي) از نزديكترين جايگاه CNG يا پمپ‌بنزين
10-
امتياز احداث و بهره برداري از جايگاه با تائيد شركت قابل انتقال به ديگري مي باشد و متقاضي متعهد مي گردد كه اجازه احداث و بهره برداري از جايگاه را تحت هيچ عنوان اعم از بيع ، صلح ، وكالت ، هبه ، شركت ، اجاره و نظاير آن بطور عادي يا رسمي منتقل ننمايد.
11-
متقاضي حق تغيير كاربري را نخواهد داشت.
12-
هزينه هاي بهره برداري جايگاه شامل هزينه هاي آب و برق و تلفن، بيمه، ماليات، تعميرات و نگهداري و گازبها به عهده متقاضي مي‌باشد. هزينه هايي كه متقاضي بايستي تقبل نمايد به شرح ذيل مي باشد:
-
انشعابات (گاز، آب، برق ، تلفن و ...)
-
احداث ساختمانها و آماده سازي
-
مجوزهاي مرتبط
-
هزينه هاي بهره برداري جايگاه
-
بيمه جايگاه و تجهيزات
-
هزينه هاي تعميرات و نگهداري كليه تجهيزات
تسهيلات شركت 1- تامين تجهيزات جايگاه و واگذاري آن به متقاضي واجد شرايط مطابق قرارداد آتي و بصورت اعطاي كمك بلاعوض خواهد بود.
لازم به ذكر مي‌باشد تسهيلات فوق‌الذكر به آن دسته از متقاضيان تعلق خواهد گرفت كه در سال 86 كار احداث و بهره‌برداري از جايگاه ها را به اتمام برسانند.
(
يادآوري: هزينه هاي آموزش، حمل، نصب، بيمه و بهره برداري تجهيزات واگذار شده بعهده متقاضي مي باشد.)
2-
آموزش كاربران جايگاه جهت بهره برداري، توسط متخصصان مورد تائيد شركت انجام خواهد شد.
3-
ارائه استعلامهاي لازم به ادارات و ارگانهاي ذيربط (شهرداري، گاز، برق، راه و ترابري)
توجه : تسهيلات شركت تنها مربوط به شهرهاي مورد نظر در طرح CNG مي باشد مدارك مورد نياز - فرم تكميل شده تقاضانامه
2-
كپي سند رسمي مالكيت زمين موجود بنام متقاضي كه توسط مراكز قانوني به تاييد رسيده باشد، الزامي مي باشد.
3-
كروكي زمين معرفي شده (با تعيين معابر دسترسي به زمين و درج كاربري زمينهاي مجاور)
4-
مشخصات فردي متقاضي شامل كپي صفحه اول شناسنامه براي اشخاص حقيقي و كپي اسناد ثبتي شركت براي اشخاص حقوقي
5-
اصل فيش واريزي 300،000 ريال به شماره حساب 6/3888 بانك ملت شعبه مستقل مركزي بنام شركت بهينه سازي مصرف سوخت مصرف سوخت كشور براي ثبت نام مقدماتي و تكميل مدارك
توجه! شركت هيچ گونه تعهدي نسبت به بررسي مدارك درخواستي ناقص ندارد.
فرم تقاضانامه توجه - اولويت ثبت نام در سال 86 براساس اخذ نتيجه استعلامهاي مرتبط و ارائه به موقع آنها به شركت بوده و شركت در انتخاب زمينهاي معرفي شده بر اساس تناسب محل و موقعيت آن مطابق برنامه هاي مكان يابي پروژه مختار مي باشد. (در صورت پر شدن ظرفيت و يا عدم تاييد زمين توسط شركت فيش هاي واريزي مسترد نمي‌گردد).
2-
چنانچه در آينده در نزديكي جايگاه CNG آن متقاضي جايگاه ديگري به صلاحديد شركت احداث و يا امتياز ديگري واگذار گردد، متقاضي حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
شركت در رد يا قبول يك يا تمامي تقاضاها مجاز است و متقاضي حق هيچ‌گونه اعتراض را از خود و نمايندگان حال و آينده خود ساقط مي‌نمايد.
3-
واريز فيش بانكي هيچ گونه حقي براي انعقاد قرارداد با متقاضي ايجاد نمي‌نمايد.
4-
فيش واريزي به هيج وجه مسترد نمي‌گردد.
5-
در صورت تكميل ظرفيت، شركت بدون نياز به اعلام، ثبت نام را متوقف مي‌نمايد.

متقاضيان مي توانند فرم تكميل شده ، همراه مدارك مورد نياز را به آدرس تهران صندوق پستي : 1477-19395 ارسال نمايند. ضمناً تلفن 81911-021 پاسخگوي سوالات احتمالي متقاضيان خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر