۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران

بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران

چکیده:

امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است .لازمه این کار دگرگون سازی کسب و کار، جهت انطباق با تغییرات محیطی است. یکی از شناخته شده ترین راهبردهای دگرگون سازی کسب و کار، مهندسی مجدد می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های مهندسی مجدد در داخل کشور می باشد بدین منظور از طرحهایی که با عنوان مهندسی مجدد اجرا شده یا ماهیتی مشابه با پروژه های مهندسی مجدد داشته اند انتخاب و به بررسی عوامل موثر بر پروژه های مهندسی مجدد در آنها پرداخته شده است. این عوامل در هفت دسته کلی، آمادگی سازمان برای اجرای تغییر، برنامه ریزی، شناخت و طراحی، ارزیابی، فرهنگ و تغییر و تکنولوژی اطلاعات، طبقه بندی و مورد بررسی قرار گرفته است.

واژه های کلیدی: سازمان، فرایند، کسب و کار، مهندسی مجدد، طراحی مجدد، فناوری اطلاعات

نویسندگان: بهروز زارعی، سوفیا فركیش

ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دانلود متن کامل مقاله . . . (این مقاله 13صفحه Pdf و با حجممنبع http://www.betsa.ir/post/category/23

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر