۱۳۸۹ آبان ۱۶, یکشنبه

آزمون تصحيح جملات GMAT

تصحيح جملات در آزمون بين المللي GMAT

سوالات تصحيح جمله آزمون GMAT براي اين منظور طراحي شده است كه توانايي شما را در تشخيص صحيح بودن يك متن از نظر ساختار نگارشي بسنجد . در تصحيح جملات آزمون بين المللي GMAT ، هر پرسش با يك متن كوتاه شروع مي شود كه زير قسمتي از اين متن خط كشيده شده است . سپس 5 گزينه متفاوت براي پاسخ ارائه مي شود كه شما بايد اين گزينه ها را به جاي قسمتي از متن كه زير آن خط كشيده شده است قرار دهيد و بهترين گزينه اي را كه مي توان جايگزين قسمت زيرخط دار نمود به عنوان پاسخ صحيح برگزينيد . هر يك از گزينه ها داراي يك يا چندين خطا هستند و تنها يك گزينه خالي از هر گونه خطاست كه شما بايد آن را به عنوان پاسخ صحيح انتخاب كنيد . اولين گزينه ، متن زيرخط دار را بدون تغيير تكرار مي كند ( و اين يعني كه متن زير خط دار از نظر ساختار دستوري و مفهوم كاملا صحيح است ) . بقيه گزينه ها متن زيرخط دار را با اعمال تغييراتي بازنويسي مي كنند .

پاسخ صحيح همه 4 مشخصه زير را خواهد داشت :

1) اشتباهات دستوري در آن وجود ندارد .

2) ساختار جمله بندي آن درست است .

3) خطاهاي لفظي در آن وجود ندارد .

4) تغييراتي در مفهوم مورد نظر كل متن ايجاد نمي كند .

تصحيح جملات در آزمون GMAT كنكور مجموعه مديريت اجرايي

تصحيح جملات از سال گذشته به آزمون GMAT كنكور اضافه شده است كه فرم سوالات اين قسمت با آزمون بين المللي كاملا متفاوت است . هر سوال شامل تعدادي جمله است كه زير 3 قسمت آن خط كشيده شده و با شماره هاي 1، 2 و3 مشخص شده است . شما بايد هر يك از جمله ها را به دقت بخوانيد و مشخص كنيد كه آيا در يكي از اين قسمت ها خطايي از نظر دستور زبان و به كارگيري مناسب كلمات و اصطلاحات وجود دارد يا خير . در صورت وجود خطا شماره قسمتي را كه داراي خطاست در پاسخنامه علامت مي زنيد و در صورتي كه خطايي وجود نداشت گزينه 4 ( بدون خطا ) را به عنوان گزينه پاسخ برمي گزينيد .

فنون پاسخگويي به سوالات آزمون تصحيح جملات

اگر اطلاعات كافي براي پاسخگويي به سوالات اين قسمت نداريد ، شگردهاي زير مي توانند تا حدي به شما در پاسخگويي به سوالات اين بخش كمك كنند .

1) هر جا كه ممكن است از فرايند حذف استفاده كنيد . گزينه هايي را كه مطمئن هستيد درست هستند حذف كنيد . اگر توانستيد تعداد گزينه ها را به 2 گزينه كاهش دهيد ، توصيه مي كنيم در اين حالت يكي از گزينه ها را به صورت شانسي انتخاب كنيد .

2) نگران تلفظ ها نباشيد . در آزمون تصحيح جملات مُلك ، مِلك و مَلِك به يك شكل نوشته مي شود .

3) به گوش هاي خود اعتماد كنيد . متن سوال را يك بار براي خود بخوانيد و گزينه اي را كه صوت مناسبي در گوش شما ايجاد نمي كند براي پاسخ انتخاب كنيد .

يادآوري : اگر در روز كنكور شكل سوالات تصحيح جمله را شبيه سوالات تصحيح جمله آزمون بين المللي GMAT يافتيد ، تعجب نكنيد .

دريافت فايل

قبلا كتاب غلط ننويسيم آقاي نجفي را به عنوان يك منبع مناسب براي آمادگي آزمون تصحيح جملات معرفي كرده بوديم و قول داده بوديم كه كلماتي از اين كتاب كه براي اين آزمون مناسب است در اختيار خوانندگان وبلاگ قرار دهيم . فايل حاوي ليست اين كلمات و سوالات و پاسخ تشريحي آزمون تصحيح جمله كنكور 86 را از اينجا دانلود كنيد .


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر